Logo - Darkfield.cz - Mikroskopie temného pole krve
+420 733 193 796 tigi.jana@gmail.com Brno Po - Čt: 9:00-16:00

Průběh poradenství

S pacientem, který se dostaví do poradny, lékař zkonzultuje a zaznamená

-  potíže, kvůli kterým poradnu navštívil,

-  následně, pokud si pacient přeje,  se provede DFM .

Pacientovi odebereme kapku kapilární krve z prstu a  umístíme ji na podložní sklíčko. Přikryjeme krycím sklíčkem  a potom se vzorek živé kapky krve pozoruje ve speciálně upraveném mikroskopu, který namísto světlého má nainstalovaný kondensor temného pole. To nám umožňuje posoudit stav vnitřního prostředí těla a prozkoumat, zda jsou krevní elementy a jejich funkce správné, popřípadě zda krev neobsahuje parazity či jiné elementy, které do zdravého obrazu nepatří.

-      V závěru lékař v protokolu písemně uvede nálezy a realizační výstup. Výživové poradenství, tedy doporučení výživy, podpůrné doplňky stravy, popř. další doporučení a také doporučení termínu kontroly. Protokol vytiskne pacientovi s sebou.

-      V případě poradny včetně DFM  lékař v protokolu pacienta zanese i důležité obrázky s nálezy pořízené videokamerou. (Ostatní zaznamenané obrázky včetně protokolu zůstávají 5 let ve složce pacienta pro potřebu kontrol).

Celá návštěva u lékaře – podle složitosti problémů – trvá 45 – 75 minut . Kontrolní návštěvu doporučujeme zopakovat po 2 – 3 měsících, aby se zjistila úspěšnost nápravných opatření.

DFM  je doplňující speciální krevní test a nesmí být zaměňován ani se standardními krevními zkouškami, ani s běžným mikroskopickým nebo laboratorním vyšetřením.

DFM nenahrazuje standardní lékařská vyšetření, ale vhodně je doplňuje. V temném zástinu lze pozorovat v živém vzorku krve struktury či jevy , které nejsou vidět při pozorování ve světlém poli mikroskopu, kdy vzorek je „mrtvý“ protože je fixován a barven.V rámci prevence je pozorování kapky krve v temném zástinu jedním z nejdůležitějších. Alternativní medicína je vhodným doplňkem vaši stávající léčby.

small menu ico