Mnoho vesnic je již navázáno na vodovodní sítě a kanalizaci a čističky odpadních vod. Zde vyvstává problém pro majitele rekreačních chalup, zděděných objektů a podobných stavení, která nejsou v trvalém užívání. Vyplatí se k takovému stavení přípojka pitné vody a kanalizace, nebo ne? To je časté zvažování zejména při rekonstrukcích takových objektů, nebo při zavádění vody a kanalizace ve vesnicích do nedávna ještě bez těchto civilizačních vymožeností.

Jak k tomu přistoupit?

Pokud se v obci budují nové vodovodní a kanalizační sítě, bývá velmi vhodné se připojit. Cena zpravidla bývá nižší, než v obci, kde již sítě léta fungují. Zpravidla tak majitelé domků vlastními prostředky řeší jen část od hranice pozemku k vlastnímu stavení a pak přímo v něm.