Někdy jsou schváleny zákony, které příliš nepřejí některému odvětví nebo občanům. Ale jedna povinnost ze zákona se stala užitečnou. Zavedením datových schránek byly mnohé druhy subjektů, které zákon vyjmenovává, zaskočeny. Musely si je zřídit a hned používat. Možná šlo o situaci zbrklejšího ražení, ale nakonec byly tyto užitečné elektronické úschovny vzaty na milost a běžně se dnes s nimi pracuje ve státní správě. A nejen tam. Pracují na principu elektronické pošty, ale liší se tím, že zajistí a rozliší důvěryhodnost zpráv.  Systém je propracovanější.

Povinnost však nebere konce

Zřejmě pro výhodnou komunikaci mezi subjekty se dobrovolnost zakládání datových schránek uzákonila v povinnost i pro komunikaci s finanční správou. Některé nedostatky ještě nejsou sice vychytané, ale až se subjekty dohodnou na formátu, pak vše bude pracovat tak, jak má. V každém případě je práce v datových schránkách celkem běžnou záležitostí. Můžete si pořídit i software pro jedno nebo více těchto úložišť. Software je neustále vyvíjen, aby splňoval podmínky práce v nich.